За нас

Центар за младински иницијативи ЦИК-ЦАК е непрофитна/невладина организација која дејствува на локално ниво на територијата на општина Крива Паланка. Примарна целна група со која работиме и за која постои граѓанската организација се младите. Затоа проектите кои ги реализираме претежно се однесуваат на јакнење на личните капацитети и унапредување на општествените позиции на младите луѓе, на застапување за младински потреби, како и промоција на позитивни вредности.

Здружението „Центар за младински иницијативи ЦИК-ЦАК“ Крива Паланка е формирано во 2014 година од група млади луѓе, академски образовани ентузијасти со визија за креирање на средина каде младите имаат високо изградена општествена свест и граѓанска одговорност, при што самостојно ја креираат својата иднина, промовираат позитивни вредности и активно учествуваат во општествениот развој на локално, национално и меѓународно ниво.

МиСИЈА

на организацијата е да ги антиципира потребите, да укаже на можностите и да придонесе кон зголемување и подобрување на капацитетите на младите луѓе во Крива Паланка. Да го разбуди креативниот дух кај младата популација и да го поттикнува активизмот кај младите во секоја смисла и на секое ниво, водејќи сметка и за останатите групи во општеството, а сето тоа да биде проследено со зголемување на општествената свест за младинските прашања.

Главната цел

на здружението е да работи на создавање средина која нуди можности, и презема и поттикнува активности во областа на културата, уметноста, спортот, неформалното образование и градењето професионални капацитети кај младите. Воедно промовира еколошка свест, здрави животни навики, заштита на човекови права, демократија и развој на граѓанско општество. 

Во изминатиот период на постоење и делување, здружението има воспоставено соработка со други младински организации од регионот и на национално ниво, додека на локално ниво остварува континуирана солидна соработка со голем дел на здруженија, како и локални институции. 

Од основањето до денес, секоја година реализираме настани/активности во кои се вклучени млади од Крива Паланка, како што се поетско читање, планинарење, одбележување на меѓународниот ден на млади, меѓународниот ден на планетата земја. 

Цик-Цак спроведува бројни анкетни истражувања, организира трибини и тркалезни маси, а нашите членови редовно посетуваат обуки како дома, така и во странство. 

Во здружението континуирано членуваат повеќе од 30 млади луѓе, а сите активности се извршуваат на волантерска основа, освен во случаи кога за тоа се потребни средства кои ги обезбедуваме преку членарина, донации, грантови и др.

Leadership

David Johnson Jr

COO & CFO

Документи и Извештаи

Our Catalog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Urna id volutpat lacus laoreet non curabitur gravida arcu. Magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus mauris vitae.

1 +
Courses
1 +
Students
1 +
Course Categories

Most Popular Teachers

Recognized by Leading Media

Kareem Valbandun

Coding Tutorials

Kareem is here for you 24/7 to help you through your course creation needs. His area of expertise is Front End and traditional illustration techniques.

Kareem's Courses:

Diana Wellington

Data Science

Dianna is here for you 24/7 to help you through your course creation needs. Her area of expertise is Data Science and especially AWS data management.

Dianna's Courses:

Контактирај не

со сите ваши предлози, активности, проблеми