Проекти

Здружението Центар за младински иницијативи ЦИК-ЦАК Крива Паланка, е во фаза на реализација на проектот „Промоција на младинскиот активизам преку креирање на институциска платформа за младински потреби“. Проектот е финансиран...

Промоција на младинскиот активизам преку креирање на институциска платформа за младински потреби

Контактирај не

со сите ваши предлози, активности, проблеми