Контакт

Седиште

Ул. 8 Октомври бр. 40/а

1330, Крива Паланка, Македонија

+389 70 255 048

centar.cik-cak@outlook.com
petrovski_dimitar@yahoo.com

Контактирај не

со сите ваши предлози, активности, проблеми