Проекти

Едукација за комуникација

Центар за младински иницијативи ЦИК-ЦАК, во изминативе четири месеци ги реализира активностите од проектот „Едукација за комуникација“. Проектот е финансиски подржан преку повикот за здруженија и фондации за 2019 година од страна на Општина Крива Паланка. Во рамките на овој проект согласно предвидените активности, се реализираа три работилници за комуникација и комуникациски вештини за млади …

Едукација за комуникација Read More »

Промоција на младинскиот активизам преку креирање на институциска платформа за младински потреби

Здружението Центар за младински иницијативи ЦИК-ЦАК Крива Паланка, е во фаза на реализација на проектот „Промоција на младинскиот активизам преку креирање на институциска платформа за младински потреби“. Проектот е финансиран и се имплементира како подгрант во рамки на проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени “ спроведен од Фондација за развој на локалната заедница, …

Промоција на младинскиот активизам преку креирање на институциска платформа за младински потреби Read More »

Чекор поблиску

Проектот „Чекор поблиску“ има за цел изработка на анализа за состојбата и потребите на младите во Крива Паланка во насока да се обезбеди појдовна основа преку која понатаму ќе може да се креираат стратешки документи и ќе се планираат следни активности поврзани со млади на локално ниво. Истиот е финансиран од општина Крива Паланка преку …

Чекор поблиску Read More »

Академија за проектен менаџмент

Центар за младински иницијативи „ЦИК-ЦАК“ го реализираше проектот Академија за проектен менаџмент (Project management academy), преку Erasmus + програмата (зголемување на капацитетите на младински организации за проектен менаџмент) во кој ЦИК-ЦАК беше партнер, а носител беше  младинска организација од Република Албанија.