Cik-Cak

Чекор поблиску

Проектот „Чекор поблиску“ има за цел изработка на анализа за состојбата и потребите на младите во Крива Паланка во насока да се обезбеди појдовна основа преку која понатаму ќе може да се креираат стратешки документи и ќе се планираат следни активности поврзани со млади на локално ниво. Истиот е финансиран од општина Крива Паланка преку …

Чекор поблиску Read More »

Решавање локални проблеми преку проекти

Организацијата Центар зa младински иницијативи од Крива Паланка, како дел од проектот Академија за проектен менаџмент (Project management academy), организираше дводневна работилница за зголемување на капацитетите на која млади луѓе од Крива Паланка имаа можност да ги научат основните вештини за решавање на локални проблеми преку проекти.На обуката учевствуваа 21 млади на возраст од 16-30 …

Решавање локални проблеми преку проекти Read More »

Академија за проектен менаџмент

Центар за младински иницијативи „ЦИК-ЦАК“ го реализираше проектот Академија за проектен менаџмент (Project management academy), преку Erasmus + програмата (зголемување на капацитетите на младински организации за проектен менаџмент) во кој ЦИК-ЦАК беше партнер, а носител беше  младинска организација од Република Албанија.