Cik-Cak

Работилници за изготвување на Нацрт стратегијата за млади на Општина Крива Паланка

Центар за младински иницијативи ЦИК-ЦАК како дел од проектот „Промоција на младинскиот активизам преку креирање на институциска платформа за младински потреби“  организира работилници со млади од општината и претставници на младинскиот совет, локални засегнати страни и институции со цел изработка на стратешки документ (Нацрт стратегија за млади на општина Крива Паланка). Во досега одржаните три …

Работилници за изготвување на Нацрт стратегијата за млади на Општина Крива Паланка Read More »

Промоција на младинскиот активизам преку креирање на институциска платформа за младински потреби

Здружението Центар за младински иницијативи ЦИК-ЦАК Крива Паланка, е во фаза на реализација на проектот „Промоција на младинскиот активизам преку креирање на институциска платформа за младински потреби“. Проектот е финансиран и се имплементира како подгрант во рамки на проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени “ спроведен од Фондација за развој на локалната заедница, …

Промоција на младинскиот активизам преку креирање на институциска платформа за младински потреби Read More »

Идеи и визии за јавни простори

Идеи и визии за јавните простори, ѕидови и вертикали во Крива ПаланкаКрива Паланка изобилува со јавни простори, јавни површини и изложени ѕидови со и за графити и мурали и слични места кои се на удар на погледите на минувачите, а за жал се неуредени, запуштени а некогаш и полни со навредливи пораки и графити. Центар …

Идеи и визии за јавни простори Read More »

Меморандум за соработка

Центар за младински иницијативи ЦИК-ЦАК и Општина Крива Паланка потпишаа Меморандум за соработка со кој се продлабочува меѓусебното разбирање и соработка во областа на младинските прашања, како и сите области кои влијаат врз подобрување на квалитетот на живот на младите и воопшто сите граѓани во Општина Крива Паланка

Меѓународен ден на млади

По повод 12 Август, светскиот ден на младите, во петок оддржавме тркалезна маса на тема: Младите во Крива Паланка-состојби и предизвици, во рамките на проектот „Чекор поблиску“, финансиски поддржан од општина Крива Паланка. Воедно, се презентираа и резултатите од анкетниот прашалник за проблемите и потребите на младите од Крива Паланка.Ви посакуваме Среќен меѓународен ден на …

Меѓународен ден на млади Read More »