Cik-Cak

Младите и образованието во време на коронавирус

Центарот за младински иницијативи ЦИК-ЦАК од Крива Паланка, во соработка со НВО Инфоцентарoт, на 23 декември 2020 година, на платформата ЗУМ ја организираше онлајн дискусијата „Младите и образованието во време на коронавирус”. На дебатата, претставници од повеќе локални институции, Општината, училиштата, Советот на родители, млади и активисти дискутираа за предизвиците со кои се соочуваат сите …

Младите и образованието во време на коронавирус Read More »

Едукација за комуникација

Центар за младински иницијативи ЦИК-ЦАК, во изминативе четири месеци ги реализира активностите од проектот „Едукација за комуникација“. Проектот е финансиски подржан преку повикот за здруженија и фондации за 2019 година од страна на Општина Крива Паланка. Во рамките на овој проект согласно предвидените активности, се реализираа три работилници за комуникација и комуникациски вештини за млади …

Едукација за комуникација Read More »

Стратегија за млади на општина Крива Паланка

Нацрт стратегијата за млади која беше изработена од страна на Центар за младински иницијативи во рамки на проектот „Промоција на младинскиот активизам преку креирање на институциска платформа за младински потреби“ , по направените усогласувања со постојните стратешки документи во општината и изработката на акцискиот план 2019-2024 година на седница на  Советот на општина Крива Паланка …

Стратегија за млади на општина Крива Паланка Read More »

Урбани уметнички акции – разубавување на јавни простори и површини во градот

Во текот на викендот повеќе јавни површини во градот беа разубавени преку уметнички интервенции од типот на мали уметнички акции за уредување, бришење на навредливите графити и нивна замена со нови колоритни мурали и  слични креативни интервенции од страна на уметниците од Центарот за современи уметности – Скопје. Оваа активност е дел од проектот „Креативни …

Урбани уметнички акции – разубавување на јавни простори и површини во градот Read More »

Нацрт стратегијата за млади за Општина Крива Паланка

Успешно завршен проектот „Промоција на младинскиот активизам преку креирање на институциска платформа за младински потреби“ – Презентиран документ „Нацрт стратегија за млади на општина Крива Паланка Здружението Центар за младински иницијативи ЦИК-ЦАК Крива Паланка, на 27.03.2019 одржа јавна презентација на сработеното и го промовира документот – „Нацрт стратегијата за млади за Општина Крива Паланка“ со …

Нацрт стратегијата за млади за Општина Крива Паланка Read More »