Активности

Во текот на викендот повеќе јавни површини во градот беа разубавени преку уметнички интервенции од типот на мали уметнички акции за уредување, бришење на навредливите графити и нивна замена со...

Урбани уметнички акции – разубавување на јавни простори и површини во градот

Успешно завршен проектот „Промоција на младинскиот активизам преку креирање на институциска платформа за младински потреби“ – Презентиран документ „Нацрт стратегија за млади на општина Крива Паланка Здружението Центар за младински...

Нацрт стратегијата за млади за Општина Крива Паланка

Контактирај не

со сите ваши предлози, активности, проблеми